ЕОНИТЕ - СИЛИ И ВЛАСТИ ПОД НЕБЕТО 08. октомври. 2023 г.

Този свят се управлява от дванадесетте сили на Зодиака.
В хода на времената човекът е превърнал тези сили в 12 еона, които властват над човека и не му дават да диша.
Всички сили на Господаря на този свят, които може да изглеждат толкова противоборстващи една на друга, образуват една йерархия, на върха на която стои една сила. Целта на тази йерархия е да поддържа робското състояние на човека, да го държи в незнание, подчинение и страх.

Заповядайте на 08-ми октомври (неделя) от 11:00 ч. в Добрич, парк хотел Изида, ул. Генерал Колев 49, конферентна зала на етаж 1.

Вход свободен!

Адрес на събитието

ДОБРИЧ

парк хотел 'Изида', ул. 'Генерал Колев' 49, конферентна зала на етаж 1

от 11:00 ч.