ЕГИПЕТСКИЯТ ХЕРМЕТИЗЪМ Универсалното учение и Египет, 28. октомври. 2023 г.


Съвременният търсещ човек може да получи много по-дълбокото разбиране за Универсалната мъдрост от познанието на египетската култура и символиката на нейната архитектура.
В дизайна, структурата и дори местоположението на древните архитектурни паметници е скрита изначалната духовна мъдрост. Те отразяват аспекти на Вселенската истина и са построени, за да предадат тази мъдрост на бъдещите поколения.
Можем да видим как пирамидите и Сфинксът не само стоят в пустинята на живота. Те ни разкриват основни духовни истини, изградени върху здравината на каменна основа и се издигат до върха на математическото и геометричното съвършенство. Всички те са израз на божествената дейност в нашия свят.

За да научите повече за древните египетски мистерии и връзката им с универсалното учение, заповядайте на
28-ми октомври (събота) от 14:00 ч. в Кюстендил, НТС, бул. Македония 2, ет. 2, зала 4
Вход свободен!

Адрес на събитието

Кюстендил

НТС, бул. Македония 2, ет. 2, зала 4

от 14:00 ч.