АЛХИМИЯТА - ПЪТ НА ПОСВЕЩЕНИЕ Как в рамките на един алхимичен процес човекът се одухотворява и достига съвършенство?, 25. ноември. 2023 г.

Относно алхимията съществуват две мнения. Според едното схващане, алхимията представлява превръщане на металите в буквалния смисъл на думата. Вие сигурно познавате старите картини на алхимика между неговите реторти и колби, зает с всевъзможни таинствени процеси, чието върховно постижение е превръщането на неблагородните метали в злато.
Другото схващане е, че превръщането на металите трябва да се разбира в чисто духовен смисъл. При това става дума за златото на Духа, който трябва да се освободи от низшето и да се издигне в една по-висша действителност. Първото мнение е абсолютно погрешно. Второто мнение, като една от задачите на човека съдържа в себе си известна истина, но тя още нищо не казва относно алхимията на Розенкройцерите. Едно по-подробно изучаване и проникване през воалите, забулващи нещата, ни обяснява какво представлява истинската алхимия..

Заповядайте на 25.11.2023 /събота/, от 10:00-12:00
във "Военен клуб", ет. 3, бул. "Розова долина" № 8
.
Вход свободен

Адрес на събитието

Военен клуб, ет. 3, бул. Розова долина № 8

от 10:00 ч.

Казанлък