ГРААЛЪТ - ЖИВАТА РЕАЛНОСТ 25. ноември. 2023 г.

Мнозина през вековете са търсили Граала - според историята съдът с кръвта на Иисус. Какво обаче представлява Граалът и къде трябва да се търси?
Ако и вие си задавате тези въпроси, заповядайте на 25-ти ноември 2023 г. от 13:00 часа в гр. Плевен, ул. 'Цар Борис III' №12, Търговски център Макси (Maxi Trade Center) - ет. 4, зала 4 (Центърът се намира в близост до хотел 'Ростов'.
Вход свободен

Адрес на събитието

Плевен

ул. 'Цар Борис III' №12, Търговски център Макси - ет. 4, зала 4

от 13:00 ч.