БОГОМИЛСКОТО УЧЕНИЕ - СЪЩНОСТ И СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ 22. ноември. 2023 г.

“Безсмъртна е душата на човека, ние сме искри, загубени в дълбоката земна прах, един лъч, заобиколен от плътна тъмнина… ”

От незапомнени времена дълбок и необясним стремеж към просветление съпътства българския народ, отправяйки неговия дух отвъд природното ограничение на материята. Този копнеж намира синтезиран израз в богомилството - български културен феномен, станал по-късно основа за бъдещата реформация в Европа - Ренесанса, както и за възникването на много мистични и езотерични общества в Европа…

Заповядайте на 22-ри ноември 2023 г. от 19:00 часа в Силистра, ул.'Петър Вичев' 23, 'Дом на Учителя'

Вход свободен!

Адрес на събитието

СИЛИСТРА

ул.'Петър Вичев' 23, 'Дом на Учителя'

от 19:00 ч.