СИЛАТА НА КОПНЕЖА среща за размисъл - аудио запис, 01. ноември - 31. декември. 2023 г.

Докато насочваме копнежа си към нещата от тази преходна природа, подчинена на закона за противоположностите, ще останем обвързани с нея. „Където е съкровището ви," - т.е. накъдето е насочен копнежът ви - "там ще бъде и сърцето ви“. [Матей 6: 21]

Точно както копнежът по земните неща ни обвързва с този свят и ни държи пленени в него, така и копнежът ни към Другия свят може да ни свърже с този първоначален свят. С копнежа си, с насочеността си към това, което не е от този свят, хватката на този природен порядък със сигурност отслабва, защото заедно с този копнеж се пробужда и вътрешният божествен изначален принцип и се установява връзка между Него и първоначалното жизнено поле.

На този линк (https://vimeo.com/879008989) можете да чуете запис на словото на срещата за размисъл на дадената тема.

Адрес на събитието

АУДИО ЗАПИС

Среща за размисъл