КОЛЕДА - РАЖДАНЕТО НА ВЪТРЕШНИЯ ЧОВЕК Раждането на Иисус, 01. декември. 2023 г.

Във всеки човек спят душевни и Духовни сили, които са във връзка с една вечна Духовна действителност.
Във всички религии тази Духовна действителност се нарича Вечност, а в Християнството - също и Божието Царство.

Вътрешният човек не е някой особено високо-морално стоящ, някой особено набожен, интелектуално напреднал или преуспял в живота човек, а е истинското Себе на всеки човек, което спи като един кълн в сърцето. Това истинско Себе е произлязло от Вечността.

Приятели, заповядайте на
на 1-ви декември (петък) от 18:00 в Русе, хотел "Космополитън" - конферентна зала 2 етаж, ул. "Добри Немиров" № 1.
(Молим ви да дойдете 15-тина минути по-рано!)
Вход свободен!

Адрес на събитието

Русе

хотел 'Космополитън', ет. 2, ул. 'Добри Немиров' 1

18:00