ЕОНИТЕ - СИЛИ И ВЛАСТИ ПОД НЕБЕТО 08. декември. 2023 г.

Този свят се управлява от дванадесетте сили на Зодиака.
В хода на времената човекът е превърнал тези сили в 12 еона, които властват над човека и не му дават да диша.
Всички сили на Господаря на този свят, които може да изглеждат толкова противоборстващи една на друга, образуват една йерархия, на върха на която стои една сила. Целта на тази йерархия е да поддържа робското състояние на човека, да го държи в незнание, подчинение и страх.

Заповядайте на 8-ми декември (петък) от 18:00ч. в Русе, хотел 'Космополитън', ет. 2, ул. 'Добри Немиров' 1 .

Вход свободен!

Адрес на събитието

РУСЕ

хотел 'Космополитън', ет. 2, ул. 'Добри Немиров' 1

от 18:00 ч.