МЪДРОСТТА НА ХЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ - ХЕРМЕТИЧЕСКАТА КОСМОЛОГИЯ Четвърта лекция от цикъла “МЪДРОСТТА НА ХЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ”, 09. декември. 2023 г.

В “Пимандър”, първата книга на “Корпус Херметикум”, се описва и обяснява Сътворението. Разбира се Сътворението не е история и не насочва нашите мисли към миналото, а към настоящето и бъдещето.

В историята за Сътворението най-напред се говори за Идеята, за Плана, който е скрит в неосъзнатото Божествено битие. В “Корпус Херметикум” се разказва, че Творецът решил да изяви своята вътрешна същност. Така идеята се превръща в Слово – творческото Фиат. Това слово, което се спуска надолу и се разпростира над и около намиращата се все още в хаос природа, осъществява Творческия План. По такъв начин, напълно в съответствие с “както горе, така и долу”, е сътворен първоначалният човек. Този човек, също като малкия свят или микрокосмоса, е надарен с Дух и Логос (Словото), и благодарение на това той е подобен на големия Свят, Макрокосмоса.

По-нататък в книгата “Пимандър” се скицира една картина на света и неговото развитие.

Заповядайте на четвъртата ни лекция от цикъла "МЪДРОСТТА НА ХЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ", озаглавена "4. ХЕРМЕТИЧЕСКАТА КОСМОЛОГИЯ", която ще се проведе на 9-ти ДЕКЕМВРИ 2023 г. от 12:00 ч. в Народно читалище ”ФАР 1946” ул. "Странджа" № 20
Вход свободен

Адрес на събитието

Бургас,

Народно читалище ”ФАР 1946” ул. "Странджа" № 20, от 12:00 ч.,