ПЕРЛАТА НА ИЗТОКА – ДАО Всеки човек може да тръгне по Пътя на спасението. Той винаги е бил отворен., 15. ноември. 2014 г.

Независимо, че се изявява на хората през различните епохи по различен начин, в основата си Пътят на спасението е един и същ. Преди няколко хиляди години в източна Азия Лао Дзъ е проповядвал Дао. Какво е Дао? Какво проповядва Дао? Има ли нещо общо с живота ни днес?


"Дао, което може да бъде изказано, не е вечното Дао.
Име, което може да бъде назовано, не е вечното име."
....
"В един прост ред е събрано моето учение,
И моите постъпки са здраво свързани с него
Но, поради множеството тълкувания, давани от хората,
В кълбо от обърканост е омотана и скрита същността."

Заповядайте на 15.11.2014 от 16.00 ч.
в хотел “Централ”, ул. "Цар Освободител" № 6
Вход свободен

Свързани статии

Величествената мъдрост на Лао Дзъ

Адрес на събитието

гр. Сливен, хотел “Централ”

ул. "Цар Освободител" № 6, от 16.00 часа