ЧРЕЗ ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ РЕЛИГИЯТА НА ЛЮБОВТА толерантност и любов, 12. януари. 2024 г.

Толерантност означава уважение, приемане и признаване на културите в нашия свят. Тя бива подтиквана чрез знание, откровеност, комуникация и чрез свобода на мисленето, чрез решението по съвест и чрез вярата.

Заповядайте на 12-ти януари (петък) 2024 г. от 18:00 ч, в конферентната зала на хотел "Космополитън" (2 етаж), ул. "Добри Немиров" №1.
Вход свободен

Адрес на събитието

Русе

хотел 'Космополитън', ет. 2, ул. 'Добри Немиров' 1

от 18:00 ч.