ЧОВЕКЪТ КАТО СВЕТЛИННО СЪЩЕСТВО Философия на съвременните розенкройцери, 29. април. 2014 г.

Двата свята в човека:
     светът в който живеем
     и божественият свят

Силата на кармата

Докосването на вечността

 

29.април.2014, 18:00 ч.
зала "Оптимус център",
бул.Никола Войводов, 13

Адрес на събитието

Враца

бул.Никола Войводов, 13

зала Оптимус център