ИЗХОДЪТ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО В НАШИ ДНИ ден на отворените врати, 27. февруари. 2024 г.

Розенкройцерите казват, че съществува светлина, по-ярка от слънцето или луната, която осветява Всичко. Тя се излъчва за всичко и всички, в една непрекъсната активност. Нека си представим, че цялото творение се носи и облъчва от фина, едва доловима, но същевременно могъща и всеобхватна Светлина. Тази Светлина, наречена Прана в древните учения на мъдростта е всепроникващата, всичко изхранваща субстанция, Божия дъх. Розенкройцерите я наричат ​​Светлината на Вулкан, Слънцето зад слънцето.

По време на днешната ни среща бихме искали да размишляваме върху тази Светлина, тази Сила, която може да се обърне директно към единствената контактна точка, чувствителна към нея - нашето сърце. В нашата система, сърцето единствено има възможността да съществува и диша в Светлината без външна намеса, без практикуване или обучение.
То е в състояние да влезе в контакт с Извора на целия Живот и да изпита пряко докосването на лъчението на тайнствената жизнена действителност, на Светлината на Слънцето зад слънцето.
И понеже то притежава тази чувствителност, човешкото същество ще може да се издигне до първоначалното си Богочовешко състояние.

Приятели, каним ви на ден на отворените врати на 27-ми февруари (вторник), от 19:00 часа. Адресът е: гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, 2 етаж Школа на Златния Розенкройц/Лекториум Розикруцианум

Вход свободен!

Адрес на събитието

СОФИЯ

ул. "Георг Вашингтон" №19

от 19:00 ч.