СИЛАТА НА ПОКОЯ Само в тишина можем да чуем гласа на Безсмъртната душа в нас, 01. май. 2014 г.

"Силата на покоя" или "гласът на тишината"!
Може ли покоят да носи сила?
И, има ли глас тишината?
Защо хората избягват тишината?
Може би се страхуват от нея.
Но единствено в тишина и покой можем да чуем Гласа на Бога в нас.


Ако ви вълнуват тези въпроси, заповядайте на нашата лекция, последвана от дискусия на тази тема.

от 18:00 часа в хотел "Вега"
Входът е свободен

Телефон за връзка и консултация: 0879/203 207 Неделчо Цвятков

Адрес на събитието

Русе

18:00 часа в хотел "Вега"

Галерия