ЖИВОТА НА ЗЕМЯТА КАТО АВАРИЕН ПОРЯДЪК среща с презентация, 28. февруари. 2024 г.

В резултат на огромна космична драма, известна като “грехопадението”, една част от човешката жизнена вълна, която поради загубата на духовната си връзка с първоначалното жизнено поле на човека, не можеше повече да се утвърждава, попадна в хватката на лишената от разум природа и се свърза с нея.
За да се дари на падналото човечество възможността да се освободи от пленничеството на илюзията, то бе изолирано в една затворена част на космичната седморност и бе подложено на закона на диалектиката, на закона на непрестанното раждане и упадък, за да може чрез постоянно изпитване на болки от преходността на всички неща да осъзнае своя висш произход и непреходната си същност.
Със съзнанието за това, че е “блуден син “, то трябва да разкъса веригите на материята, оковите от „плът и кръв”, и чрез възстановяване на връзката с Бащата, с Духа да се завърне към първоначалната жизнена област. Затова във философията на розенкройцерите животът в диалектиката, диалектичното битие, се нарича определения от Бога авариен порядък, а тялото, в което човек се изявява в него, се обозначава като тяло на аварийния порядък.
При вървенето по пътя, който води обратно в Бащиния дом, ученикът се учи с неизбежната помощ на Гностичната светлина, с любовната Христова светлина, да замени това временно аварийно тяло с едно прекрасно, божествено, безсмъртно тяло. Този процес на трансфигурация е евангелското „новораждане от Вода и Дух”; това, по силата на възстановената връзка с Духа, е пълното преобразуване на несвещения, смъртен човек в свещения, безсмъртен човек от първичната вода, от чистата прасубстанция от самото начало.

Приятели, Школата на Златният Розенкройц ви кани на среща-разговор на тема "Живота на Земята като авариен порядък".
Срещата ще се състои на 28-ми февруари (сряда) от 18:30 часа, в Гр. Пловдив, в нашият център на ул. 'Волга' №47 (до 2-ро РПУ).

Вход свободен!

Адрес на събитието

ПЛОВДИВ

ул. "Волга" № 47

от 18:30 ч.