АЛХИМИЧНАТА СВАТБА НА ХРИСТИАН РОЗЕНКРОЙЦ - СЕДМОРНИЯТ ПЪТ НА РОЗАТА И КРЪСТА Алхимичната сватба на Християн Розенкройц е едно пълно описание на седморния път на Розата и кръста, 05. май. 2014 г.

През 1616 год. Йохан Валентин Андре публикува една малка книжка, в която по алегоричен начин описва едно вълнуващо седемдневно пътешествие на Християн Розенкройц. Това произведение носеше името Алхимичната сватба на Християн Розенкройц. Тази странна история за седемдневното пътуване на Християн Розенкройц към сватбата на Духа и душата, представлява в истинския смисъл на думата една алегория на Херметизма и както казва Ян ван Рйкенборг, тя е пътеводител за тези хора, които активно са ангажирани в процеса на вътрешна трансформация.


Тази история може да ни помогне да открием, по какъв начин можем да върнем към живот заспалата вътре в нас душа и да я свържем с Духа. Тази „сватба” се придружава от алхимична трансформация на съзнанието, душата и тялото.
   Ян ван Райкенборг казва: "За този, който истински върви по Пътя, всички мистерии му се разкриват в определен, подходящ момент. Подарената в тази книга помощ разкрива толкова много и конкретно за Единия път на спасение и освобождение, колкото изобщо е възможно и желателно, така че всеки, който се приближи до този Път с отворени светилища на сърцето и главата, ще може да види как проблясва между думите на текста очакващата го непреходна и сияйна светлина."

Тази книга ще бъде тема на лекцията, след което ще има дискусия по нея.

Телефон за връзка и консултация: 0879/203 207 Неделчо Цвятков

Свързани статии

Кой е Християн Розенкройц ?

Адрес на събитието

СИЛИСТРА

ОДК (бившия ЦУНТ) 1 етаж, от 19:00