ПРИЧИНАТА ЗА ИЛЮЗИЯТА презентация с разговор, 13. март. 2024 г. от 19:00 ч.

Как действат върху човека енергийните полета? Каква е връзката им със страха? Живеем ли отделен, изолиран живот?

Заповядайте на 13.03.2024 (сряда), от 19:00 ч., в гр. Силистра ул.'Петър Вичев' 23, 'Дом на Учителя'.

Вход свободен!

Адрес на събитието

СИЛИСТРА

ул.'Петър Вичев' 23, 'Дом на Учителя'

от 19:00 ч.