ВРЕМЕ Е! ЗА ПРОМЯНА! презентация и разговор, 12. март. 2024 г. от 19:00 ч.

Човечеството започна да губи търпение по отношение на себе си.
Нещо трябва да се промени!
Нещо трябва да спре, преди да е спряло всичко, за да започне Новото.

Хората може и да не знаят отговорите на големите житейски въпроси, но всички сме наясно, че отговорите, с които сме живели досега, вече не ни удовлетворяват.

Затова, бихме искали да ви обърнем внимание на нови, алтернативни представи за живота, за другите, за Бог и най-после да се устремим към един обновен свят.

Заповядайте на среща - разговор на 12.03.24 (вторник) от 19:00ч. в Духовната Школа на Златния Розенкройц, София, ул."Георг Вашингтон" 19, (вход от ул." Екзарх Йосиф").

Вход свободен.

Адрес на събитието

СОФИЯ

ул. "Георг Вашингтон" №19

от 19:00 ч.