КАРМА И СЪДБА 23. март. 2024 г. от 11:00 ч.

Какво казва Универсалното Учение на Мъдростта за най-голямата мистерия в човешкия живот....?

Ако искате да разберете:
* Какво е карма и какво съдба?
* Каква е разликата между карма и съдба?
* Каква е истинската същност на процеса на умиране?
* Защо смъртта е най-голямата илюзия в човешката история?
* Каква е космическата перспектива за съвременния човек?
* Какъв е възможният избор: смърт, реинкарнация или трансфигурация?
* Кой е идващият нов човек?

заповядайте на публичната лекция в гр. Ловеч на 23-ти март (събота) 2024 г. от 11:00 ч., ул. "Търговска" 51, хотел "Президиум Палас"

Вход свободен!

Адрес на събитието

ЛОВЕЧ

ул. "Търговска" 51, хотел "Президиум Палас", конферентна зала

от 11:00 ч.