КЛЮЧОВЕ КЪМ ЕДИНСТВОТО Ден на отворените врати, 26. март. 2024 г. от 19:00 ч.


Много от задачите на човечеството в 21 век изискват дружните усилия на все по-големи групи хора, дори на цялото човечество. Отново и отново се изправяме пред предизвикателството на единни цели, единни действия, дори единно мислене. Хилядолетната история на човечеството е богата на много опити за постигане на единство, и на ужасяващи негови карикатури – като резултат. А хората опитват – отново и отново, сякаш са напълно убедени, че истинското единство е напълно достижимо, и съвсем малко не достига, за да се получи. Какво всъщност не достига? Защо е толкова лесно от един толкова чист и красив стремеж да се получи точно обратното на прекрасната му цел? Защо сме толкова убедени, че единството е напълно и съвсем лесно достижимо, а в същото време съвсем малко от нас могат да споделят, че са го преживявали и то - като кратък епизод?

Приятели, каним ви на ден на отворените врати на 26-ти март (вторник), от 19:00 часа. Адресът е: гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, 2 етаж Школа на Златния Розенкройц/Лекториум Розикруцианум

Вход свободен!

Адрес на събитието

СОФИЯ

ул. "Георг Вашингтон" №19

от 19:00 ч. до 21:00 ч.