ПУЛСЪТ НА ЗЕМЯТА В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ Ден на отворените врати, 23. април. 2024 г. от 19:00 ч.


Ерата на Водолея повишава честота на трептене на сърцето на земята. Нейният импулс разтърсва света, за да ни пробуди. Силата на този импулс нараства и упражнява все по-голямо въздействие върху цялото човечество. Защото импулсът на Водолея активира петия етер – огнения или електрическия етер, който произлиза от нарастващата вибрационна честота на сърцето на земята.

Всеки трябва да реагира на него, било то позитивно или негативно. Така че какво ще се случи с нашата планета в близко бъдеще, зависи изцяло от нашата реакция.

Приятели, ако темата ви интересува, от името на Школата на Златния розенкройц, ви каним в Градски център София на нашия „Ден на отворените врати“ на среща-разговор на тема „Пулсът на Земята в Ерата на Водолея“ на 23-ти април (вторник), от 19:00 часа.
Адресът е: Гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, 2 етаж, вход от ул.“Екзарх Йосиф“

Вход свободен!

Адрес на събитието

СОФИЯ

ул. "Георг Вашингтон" №19

от 19:00 ч. до 21:00 ч.