НЕСИГУРНОСТТА НА СИГУРНОСТТА или къде си почива спокойствието, 16. октомври. 2014 г.

Може ли човек да бъде сигурен в нещо, в себе си?
Откъде идва сигурността?

Това са част от въпросите, по които ще разговаряме на тази беседа.
Всички интересуващи се са поканени.
Входът е свободен.

Адрес на събитието

Варна

Езотерична кницарница "Виделина"

от 18:30 ч.