ДУХОВНАТА РАБОТА НА РОЗЕНКРОЙЦЕРИТЕ 19. юни. 2024 г. от 18:00 ч.


Приятели,
Школата на Златния Розенкройц ви кани на Въвеждащ в Универсалното Учение информационен курс.

В поредица от 7 срещи, ще ви представим:

СЕДЕМТЕ ПОСЛАНИЯ В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ

ШЕСТО ПОСЛАНИЕ:

Духовната работа на розенкройцерите

  1. Основните принципи на Универсалното учение на мъдростта
  2. Силата, която разсича гордиевия възел
  3. Универсалното братство
  4. Школите за посвещение
  5. Тайната помощ на розенкройцерите

Как става възможна трансформацията на смъртния човек в безсмъртен, вечен Духовно-душевен човек?

Универсалното учение на мъдростта на всички времена се основава на три стълба, така наречените основни принципи на Учението. Необходимо е ясно да видим пред себе си тези принципи, за да разберем с какви силови импулси се работи в школата на Златния Розенкройц:
    • Човекът – един микрокосмос
    • Две жизнени полета – две природи
    • Трансфигурация

Уважаеми гости, заповядайте на среща-разговор на 19.06, сряда, от 18.00 ч. в Регионална библиотека „Д. Талев“, пл. „Георги Измирлиев“ № 2, зала „Изкуство“, 4 етаж, гр. Благоевград.

Вход свободен.

Адрес на събитието

БЛАГОЕВГРАД

пл. „Г. Измирлиев“ № 2, Регионална библиотека „Д.Талев“, зала „Изкуство“

от 18:00 ч. до 19:30 ч.