БОЖЕСТВЕНАТА АЛХИМИЯ 18. юни. 2024 г. от 19:00 ч.


Приятели,
Школата на Златния Розенкройц ви кани на Въвеждащ в Универсалното Учение информационен курс.

В поредица от 7 срещи, ще ви представим:

СЕДЕМТЕ ПОСЛАНИЯ В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ

ПЕТО ПОСЛАНИЕ:

Божествената алхимия

  1. Значението на личността
  2. Първоначалният човек като носител на Божия образ
  3. Да служим на Новия човек : Ендура
  4. Тяло и душа

Човекът като микрокосмос може да се върне към своето първоначално божествено състояние, когато осъществи един вътрешен обрат и се отдаде на един алхимичен преобразяващ процес.

Чрез този процес да обръщане и преобразяване ще възкръсне един нов човек в непреходно тяло. Затова е необходимо развитието на едно ново и съзнателно душевно състояние. ...

Заповядайте на среща-разговор на 18 юни, вторник, от 19:00 часа в София, ул. Георг Вашингтон 19 /вход от ул. Екзарх Йосиф/.
Вход свободен.

Адрес на събитието

СОФИЯ

ул. "Георг Вашингтон" №19

от 19:00 ч. до 21:30 ч.