ДВАТА ПОЛА - ЕДИНСТВОТО НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ Каква е задачата на двата пола?, 29. април. 2023 г.

Задачата и на двата пола е една и съща. Разликата между тях идва единствено от противоположната поляризация на микрокосмосите, в които се изявяват. Двата пола трябва да работят заедно в този свят, за да задействат процесите на промяна в микрокосмоса, т.е. трансфигурацията.
Работейки в хармонично единство да извървят пътя на завръщането, за да върнат микрокосмоса обратно в Божествения свят.
Как се случва това на практика?


Заповядайте на 29-ти април (събота) 2023 г. от 16:00 часа в конферентната зала на хотел "Панорама" ул. "Стефан Стамболов" № 63

Вход свободен

Свързани събития

30 април | Разград ДВАТА ПОЛА - ЕДИНСТВОТО НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ

Адрес на събитието

Велико Търново,

Конферентна зала на хотел "Панорама" ул. "Стефан Стамболов" № 63, от 16:00 ч.,