ЧОВЕКЪТ - ЕДНА НЕПОЗНАТА ВСЕЛЕНА Според Универсалното учение човекът е нещо много повече от това, което виждаме с очите си., 30. май. 2021 г.

„...Човече, осъзнай напълно своето благородство и достойнство, защо си наречен микрокосмос и колко далеч се простира познанието ти за Природата...“

„Вие наричате в своята доктрина човешкото същество микрокосмос. Това наименование е правилно, но в своята доктрина вие го оставяте без смисъл, а обясненията ви са погрешни и тъмни. Чуйте сега какво разбираме ние под микрокосмос:

Както небето представлява една затворена тоталност, с всяка небесна твърд в него и всички констелации, без изключение, така и човешкото същество в себе си и за себе си представлява една величествена констелация. Както небесният свод е самият себе си и не е управляван от някого, така и човешкото небе, също толкова малко е управлявано от някой друг. Затова и то е едно могъщо небе, без предели, от самосебе си.
...
Обърнете внимание обаче, че има два типа творения – първо, небето и земята и, второ, човешкото същество.
...
Човешкото същество лесно би могло да бъде опознато, но единствено въз основата на макрокосмичната, универсална цялост, а не като отделност. Това познание за съответствието с цялото е първично и усъвършенства лекаря. Ако той познава света, като следствие ще познава и човека, а тези двете съставят една универсална цялост, а не два отделни свята.

Това е потвърдено от моя опит.“
Парацелз из „Paramirum“

Заповядайте на 30-ти май (неделя) 2021 г. от 10:00 ч.
в х-л "Бистра и Галина", ул. „Хан Аспарух” № 8

Вход свободен
Свързани събития

29 май 2021 г. | Габрово ЧОВЕКЪТ - ЕДНА НЕПОЗНАТА ВСЕЛЕНА 29 май 2021 г. | Велико Търново ЧОВЕКЪТ - ЕДНА НЕПОЗНАТА ВСЕЛЕНА 30 май 2021 г. | Разград МИСЛЕНЕ И ЗДРАВЕ В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ

Адрес на събитието

Русе,

х-л "Бистра и Галина", ул. „Хан Аспарух” № 8, от 10:00 ч.,