Сърдечният пулс на Земята Съвременните изследвания и Ерата на Водолея

Космичните лъчения и вибрации влияят върху живота на Земята.  Хората също  реагират на тях и "танцуват" под техния ритъм. Но в последно време настъпват структурни промени – с огромни последици за човека и Земята.
Последните изследвания и резултати от измерванията показват, че в днешно време протичат грандиозни космични преобразования. Земята демонстрира екстремни реакции: броят и силата на земетресенията, наводненията и вулканичната активност  се увеличават. Наред с тях рухват и обществените структури, а ценностните системи се разпадат.

В човека тези космични въздействия отключват също необикновени реакции, които някои изследователи приписват на влиянието на Aquarius или ерата на Водолея.  Мозъкът и нервната система са особено силно засегнати от тях: все повече и повече хора стават неспокойни, дезориентирани или се държат до голяма степен необичайно.

Ускореният ритъм

Защо това е така? Всичко в живота трепти в резонанс едно с друго. Космичните излъчвания  играят така да се каже ролята на камертон,  който настройва и поддържа всяка жива клетка, всяка молекула, всеки атом в определена вибрация. Винфрид Ото Шуман, заедно с лекаря Херберт Л. Кьониг открива през 1952 г. тази честота, която носи неговото име. Това е основната честота на Земята - 7,83 херца (Hz). Може също така да се каже, че тази честота на Шуман определя основния такт, на който Земята започва да резонира. Тази честота  е така да се каже пулсът на Земята и той съответства, както е установил Кьониг, на честотния спектър на човешкия мозък. Някои изследователи изхождат от факта, че честотата на Шуман се е увеличила значително от края на деветдесетте години и интерпретират това като един вид изфинване на материята или казано по друг начин, както дематериализация.

Финоматериалният  свят

Тази дематериализация е очевидна вече в много области. Такъв например е светът, който се разгръща  в интернет, един виртуален свят, един финоматериален свят, който не може да бъде уловен с ръце. Работата на хората в западния свят също се е променила из основи - техните продукти стават все по-малко осезаеми. В миналото хората са се изхранвали с труда на своите ръце като земеделие или животновъдство. По време на индустриализацията те произвеждат продукти. Това, което последва е днешното общество на предлагане на услуги, което в момента се развива в информационно общество.

Дематериализацията протича по този начин предимно във видимия свят. Но честотите на ерата на Водолея  предлагат също така и много други възможности, когато ги приложим на едно напълно различно ниво. Ако човек не се чувства вече у дома си в този преходен свят и в сърцето си изживява копнежа към Божественото, той може да използва това ново време по напълно различен начин. Посредством по-високите трептения човек може да развие едно ново съзнание и да проникне до Първоначалния божествен свят.

Новото съзнание

Когато човек възприеме възможностите на Новата епоха и неговото същество се обърне към Божественото от силен вътрешен порив, тогава той може да развие едно ново безсмъртно душевно тяло. Но за това е необходимо да признае своя егоцентризъм и да се откаже напълно от него. Тогава той може съзнателно да поеме обратно пътя към първоначалния си божествен произход. Това става възможно и може да се осъществи чрез новите космични излъчвания на Водолея.  Защото всичко материално живее от фино материалното и всичко може да бъде обяснено с него.

Много хора прилагат тези лъчения на Водолея, идващи от областите на вечността, за развитие на не вечни процеси, така да се каже за лично самоусъвършенстване или за политико-социално подобрение на света. Но могат ли такива усилия да бъдат пълноценни в земното царство? В този свят  никога не може да съществува постоянно съвършенство. Защото той се състои от Добро и Зло и едното винаги се сменя с другото. Само когато човек се настрада достатъчно от това вечно движение на възход и падение, може да обърне поглед навътре към себе си и да поеме своя път обратно към Божественото. В съответствие с новите космични излъчвания той може да извърши революция вътре в собственото си същество и  тогава, на тази напълно нова основа, да започне да работи навън.

Едно Ново небе и една Нова земя

Космичните импулси имат за цел да подтикнат човечеството към тази радикална промяна, към трансформация на цялото му същество и по този начин да предизвикат възобновяване на връзката с Божествения свят. Отправната точка за това се крие в Божественото първоначално ядро в сърцето на човека. Когато човек открие този портал към един напълно различен свят вътре в себе си и се насочи към него, когато тръгне по пътя на пълното обръщане и преображение и по този начин изгради в себе си един нов човек с нови качества, едва тогава той ще бъде в хармония със своята най-съкровена същност.

Тогава той ще види "едно ново небе и една нова земя", както се казва в Библията. Тук ще живее Новият човек с божествени качества: безсмъртен, безграничен, вездесъщ, осъзнаващ цялата Вселена, едно с Бога, но запазващ своята индивидуалност, едно с всички останали хора, но въпреки това изцяло насочен към своята първоначална, присъща само нему задача във  Вселенското творение.

Галерия

Свързани статии

ДНК и тайната на сътворението на човека

ДНК и тайната на сътворението на човека

Познанието, че ДНК  управлява живота, е истинско предизвикателство за разбирането на самия човек и за разбирането му за религията. То обаче може да го подготви за възможността за постигане на Фундаментална промяна в него самия...

 

 

Влиянията на Мистерийните планети

Влиянията на Мистерийните планети

Ерата на Водолея  е подготвила за Земята и нейните обитатели напълно нови възможности. Влиянията на мистерийните  планети Уран, Нептун и Плутон вече си проправят път.