400 години Розенкройцерско Братство 400 години от издаването на първия манифест на класическите розенкройцери

През 1614 година, точно преди 400 години, във времето на голяма криза, на борба между реформация и антиреформация, която доведе до опустошителната трийсетгодишна война, прозвуча зовът на розенкройцерите. Чрез Розенкройцерското Братство това, което беше подготвено в средновековието и развито във времената след това, стана достояние на обществеността чрез „Програмата” за една всеобща световна реформация. В нея се сляха всички мистични, алхимични, астрологични и натурфилософски стремежи. Тази програма бе изложена в три произведения, които се появиха през 1614, 1615 и 1616 г. в Германия.
Това са т.нар. манифести на Розенкройцерското Братство, с които това братство за пръв път излезе открито пред обществеността. В тях се говори за Християн Розенкройц, за неговото тайно братство и за “Дома Санкти Спиритус”. Това са:

FAMA FRATERNITATIS R.C. –
ЗОВЪТ НА РОЗЕНКРОЙЦЕРСКОТО БРАТСТВО,


CONFESSIO FRATERNITATIS R.C. –
ВЕРУЮТО НА РОЗЕНКРОЙЦЕРСКОТО БРАТСТВО


CHYMISCHE HOCHZEIT CHRISTIANI ROSENKREUZ –
АЛХИМИЧНАТА СВАТБА НА ХРИСТИЯН РОЗЕНКРОЙЦ


„Зовът на Розенкройцерското Братство (1614)” ни поставя пред програмата за една всеобхватна реформация на световния мироглед, и то в религия, наука и изкуство.
„Веруюто на Розенкройцерското Братство (1615)” затвърждава този зов чрез едно Верую и съдържа основните принципи на Братството.
Тези две произведения бяха един мощен апел към учените и князете на Европа, да си сътрудничат хармонично в един задълбочен християнски дух, един призив към европейския духовен свят за една “цялостна и генерална реформация на целия свят”.
„Алхимичната сватба на Християн Розенкройц (1616)” описва алхимичния път на посвещение на розенкройцерите. То е забулената алегорична история на Християн Розенкройц по пътя на единението на душата с Божествения Дух, неговото преобразяване според Дух, душа и тяло – до възкресението на безсмъртния човек.

Авторите се надяваха чрез разпространението на тези произведения да изградят една мрежа от симпатизанти в Европа, която накрая да доведе до осъществяването на техния идеал: изграждането на една вътрешна, свободна духовна църква, която те нарекоха Дома Sancti Spiritus, Дома на Светия Дух.

Този голям духовен импулс продължава да действа и до днес. 400 години след излизането на “Зовът”, в настъпващата ера на Водолея, Духовната школа на Златния Розенкройц, като продължител на делото на класическите розенкройцери, отново отправя този зов към човечеството – за “цялостна реформация на целия свят”, основана на Духовните закони и на Духовното ядро, което присъства във всеки човек.
Как изглежда днес тази цялостна реформация на религия, наука и изкуство?
Как можем ние като хора на 21-ви век структурно да се преобразим според Дух, душа и тяло, така че за човечеството да се отвори една нова жизнена перспектива?

Интернационална школа на Златния Розенкройц
Добави коментар

Абонирайте се за месечния бюлетин на Лекториум Розикруцианум!

Галерия

Термини

Посетете речника ТУК

Свързани статии

Защо съм розенкройцер?

Защо съм розенкройцер?

Темата на това изказване ми е много скъпа. Искам подробно да ви обясня защо наричам себе си розенкройцер. Това, което имам предвид е, че розенкройцер не се става само чрез встъпване в Западна мистерийна школа или чрез членство в Лекториум Розикруцианум. Розенкройцер се става ...

Кой е Християн Розенкройц ?

Кой е Християн Розенкройц ?

Християн Розенкройц принадлежи към мистериозните образи в историята на Европейското духовно развитие. Каква мистерия се крие зад това име?

Ако днес попитате: „Кой е Християн Розенкройц?”, тогава неизбежно си задавате и въпросите:
„Съществувал ли е наистина този човек?” и „Кои са розенкройцерите?”
Християнството на Розенкройцерите

Християнството на Розенкройцерите

„Но за да узнае и всеки християнин, каква е вярата ни и що за хора сме ние, трябва да кажем, че ние изповядваме вярата си в Исус Христос ...
(Зовът на Розенкройцерското Братство, гл. 28)