Християнството на Розенкройцерите Християнското посвещение на Розенкройцерите

„Но за да узнае и всеки християнин, каква е вярата ни и що за хора сме ние, трябва да кажем, че ние изповядваме вярата си в Исус Христос, така както в последно време то се изнася чисто и ясно, а също и днес се приема, отстоява и провъзгласява от определени и обозначени страни – с изключение на всички еретици, мечтатели и фалшиви пророци.
(Зовът на Розенкройцерското Братство, гл. 28)

Външно погледнато точно в навечерието на трийсетгодишната война между католически и протестантски управляваните страни класическите розенкройцери като евангелски християни се обявяват категорично за реформацията. С декларираната си вяра в Исус Христос, те искат да инициират една всеобща реформация, едно завръщане към първоначалната християнска духовност. С това те заемат една ясна позиция против това, което католическата църква под ръководството на своите папи е направила от християнското спасително послание в течение на вековете.
Според съдържанието на произведенията си обаче, те далеч надхвърлят реформистките стремежи на един Лутър.
Зад техния често алхимичен символичен език се крие едно езотерично разбирано християнство: не става въпрос единствено за вярата в историческото спасително дело на Исус, а всеки човек да осъществи Неговото учение и Неговия път, включително и себепожертването.
Те разбират евангелията алегорично, точно както техните произведения са написани алегорично. Ако разбираме евангелията като книги за посвещението, както правят розенкройцерите, тогава можем да различим в тях следните фази:        
1.Фазата на Йоан:
Йоан Кръстител предхожда Исус с изискването, да изправи пътищата на своя Господ, но сам казва, че е недостоен „да развърже ремъците на обущата му”.Или както се казва в евангелието на Йоан:“Яви се човек, от Бога изпратен, на име Йоан. Не беше той Светлината, но свидетелстваше за Светлината.” 
2.Фазата на Витлеем:
Раждането на Господ Исус е възникването на една нова душевна сила. Това се случва в един обор, това значи в една паднала микрокосмична система, която всъщност е фундаментално недостойна за това. 
3.Фазата на Исус:
Съзрялата нова душа се свързва с Духа, докато старият човек, Йоан Кръстител се оттегля, оставя се да бъде обезглавен, т.е. отказва се от цялото си себеутвърждаване. 
4.Фазата на Христос:
Чрез смъртта на кръста, наричана още мистичната смърт, става възможно възкресението на новия Божествен човек, който може да започне възнесението, т.е. отново да влезе в Божественото жизнено поле. 
За розенкройцерите ключът е кръстът. Но всеки трябва един ден да поеме този кръст върху себе си.
Две схващания за пътя на спасението се противопоставят непреодолимо едно на друго и поставят човека, който не се чувства в този свят у дома си и затова копнее за освобождение, пред избора:
Изхожда ли той от това, че неговото спасение чрез кръстната смърт на Господ Исус ще се състои щом той, изпълнен с вяра в спасителното дело, води един безгрешен, съответстващ на заповедите живот?
Или в силата на Христос върви пътя на себеосвобождението и освобождението на човечеството чрез отказване от всякакво своеволие и чрез един процес на фундаментална промяна на съществото под ръководството на силите на Новата душа?

Интернационална школа на Златния Розенкройц
Добави коментар

Абонирайте се за месечния бюлетин на Лекториум Розикруцианум!

Галерия

Свързани статии

Защо съм розенкройцер?

Защо съм розенкройцер?

Темата на това изказване ми е много скъпа. Искам подробно да ви обясня защо наричам себе си розенкройцер. Това, което имам предвид е, че розенкройцер не се става само чрез встъпване в Западна мистерийна школа или чрез членство в Лекториум Розикруцианум. Розенкройцер се става ...

Кой е Християн Розенкройц ?

Кой е Християн Розенкройц ?

Християн Розенкройц принадлежи към мистериозните образи в историята на Европейското духовно развитие. Каква мистерия се крие зад това име?

Ако днес попитате: „Кой е Християн Розенкройц?”, тогава неизбежно си задавате и въпросите:
„Съществувал ли е наистина този човек?” и „Кои са розенкройцерите?”
400 години Розенкройцерско Братство

400 години Розенкройцерско Братство

През 1614 година, точно преди 400 години, във времето на голяма криза, на борба между реформация и антиреформация, която доведе до опустошителната трийсетгодишна война, прозвуча зовът на розенкройцерите.