МАНИФЕСТИТЕ НА КЛАСИЧЕСКИТЕ РОЗЕНКРОЙЦЕРИ. ТЕХНИЯТ ЗОВ, ВЕРУЮ И ПЪТ Зовът на Розенкройцерското Братство, Веруюто на Розенкройцерското Братство и Алхимичната сватба на Християн Розенкройц, 03. март. 2015 г.

Каним ви на лекция посветени на Манифестите на класическите розенкройцери.

Преди малко повече от 400 години в Европа излязоха трите манифеста на Розенкройцерското Братство, с което то излезе публично пред обществеността. Това бяха трите произведения:
Fama Fraternitatis - “Зовът на Розенкройцерското Братство”- един апел към човечеството
Confessio Fraternitatis - “Веруюто на Розенкройцерското Братство” - основните принципи на Братството
Chymische Hochzeit - “Алхимичната сватба на Християн Розенкройц” - християнският път на посвещение

Във времето на голямата криза, на борбата между реформация и антиреформация, която доведе до опустошителната трийсетгодишна война, прозвуча зовът на розенкройцерите.
Този зов отеква и днес. Той не е загубил нищо от своята сила и актуалност.

Заповядайте на 3 март в 18.15 ч. в Регионална Библиотека гр.Силистра.
Вход свободен

Свързани статии

400 години Розенкройцерско Братство

Адрес на събитието

СИЛИСТРА

Регионална Библиотека, от 18:15 ч.