ГОЛГОТА И ВЕЛИКДЕНСКАТА МИСТЕРИЯ Истинският Християнски път е един вътрешен път. Това са събития, които трябва да се случат в нас самите..., 13. април. 2015 г.

Мистерията на Голгота е голямата мистерия на Християнството.
За съжаление вече повече 2000 г. тя не се разбира от човечеството.
Христос ни посочи пътя, по който да вървим. Но малцина са, които са станали Негови последователи, т.е. вървят по пътя, който Той показа.

Ако тази тема докосва сърцата ви и искате да разберете какъв е този път, защо Христос се жертва на Голгота и какво направи с това, заповядайте на 13-ти април 2015 г., от 18:00 ч.
в Регионална библиотека, гр. Силистра
Вход свободен

Свързани събития

05 април 2015 г. | Враца ГОЛГОТА И ВЕЛИКДЕНСКАТА МИСТЕРИЯ

Свързани статии

Християнското учение за възкресението

Адрес на събитието

СИЛИСТРА

Регионална Библиотека, от 18:00 ч.