СЪЗНАНИЕТО - КЛЮЧ КЪМ РАЗБИРАНЕ НА РЕАЛНОСТТА. ЧОВЕК - ЗЕМЯ - ВСЕЛЕНА Първа лекция от цикъла: УНИВЕРСАЛНОТО УЧЕНИЕ. ПЪТЯТ НА РОЗЕНКРОЙЦЕРИТЕ., 13. октомври. 2012 г.

Да си спомним за древните силно въздействащи учения за светлината, срещащи се в много религии - като започнем от Персия със Заратруста, след това манихеизма, гностичното християнство, богомилството и много други. Те описват Божието творение като изява на Светлината. Всичко е пронизано от Божествената светлина и така се изявява във форма. Днес квантовата физика учи, че в крайна сметка няма материя. А всяка частица се проявява и като вълна, в зависимост от каква перспектива я възприемаме. Светът се състои от светлинни вълни, които могат да се концентрират или не като материя. Светът на възможностите е безграничен, въпросът е коя възможност ще бъде реализирана. И това зависи отново от съзнанието. Съзнанието е ключ към разбиране на реалността, в която живеем.

Вижте повече в едоименната статия по-долу...

Свързани събития

20 октомври 2012 г. | Горна Оряховица ЧОВЕКЪТ - ИНКАРНИРАНА ВЕЧНА СЪЩНОСТ 03 ноември 2012 г. | Горна Оряховица ЧОВЕКЪТ НА ВОДОЛЕЯ ПО ПЪТЯ НА ДУХОВНАТА ДУША 10 ноември 2012 г. | Горна Оряховица БОЖЕСТВЕНАТА АЛХИМИЯ 01 декември 2012 г. | Горна Оряховица ДУХОВНАТА РАБОТА НА РОЗЕНКРОЙЦЕРИТЕ И ТАЙНАТА ИМ ПОМОЩ

Свързани статии

СЪЗНАНИЕТО - КЛЮЧ КЪМ РАЗБИРАНЕ НА РЕАЛНОСТТА. ЧОВЕК - ЗЕМЯ - ВСЕЛЕНА

Адрес на събитието

Горна Оряховица

хотел "Амбарица"

събота, 13.10.2012 от 11 часа

Галерия