БОЖЕСТВЕНАТА АЛХИМИЯ Четвърта лекция от цикъла: Универсалното учение. Пътят на розенкройцерите., 10. ноември. 2012 г.

Разглеждаме как чрез развитие на ново душевно съзнание човек може да пристъпи към процеса на новораждане на Божественото ново етерно тяло.

Само когато душата е докосната от Духа и започне да живее отново от висшите енергии, произлизащи от Божествения свят, тогава от силите на новата душа ще възникне и ново финоматериално тяло. И когато по този начин Дух, Душа и Тяло се обединят, тогава можем да говорим за преодоляване на смъртта и за възкръсване на божествената вечност.
Духовната школа на Розенкройцерите нарича този процес на развитие трансфигурация или смяна на личността.

Каква е нашата задача като настоящи обитатели  на микрокосмоса, като личности, и как ще протече процеса на преобразуване?

Вижте повече в едноименната статия по-долу и заповядайте на срещите - ВХОД СВОБОДЕН

Свързани събития

13 октомври 2012 г. | Горна Оряховица СЪЗНАНИЕТО - КЛЮЧ КЪМ РАЗБИРАНЕ НА РЕАЛНОСТТА. ЧОВЕК - ЗЕМЯ - ВСЕЛЕНА 20 октомври 2012 г. | Горна Оряховица ЧОВЕКЪТ - ИНКАРНИРАНА ВЕЧНА СЪЩНОСТ 03 ноември 2012 г. | Горна Оряховица ЧОВЕКЪТ НА ВОДОЛЕЯ ПО ПЪТЯ НА ДУХОВНАТА ДУША 01 декември 2012 г. | Горна Оряховица ДУХОВНАТА РАБОТА НА РОЗЕНКРОЙЦЕРИТЕ И ТАЙНАТА ИМ ПОМОЩ

Свързани статии

БОЖЕСТВЕНАТА АЛХИМИЯ

Адрес на събитието

Горна Оряховица

хотел "Амбарица"

събота, 10.11.2012 от 11 часа

Галерия