ИСТИНСКАТА МОЛИТВА. ТРАНСФИГУРАЦИЯТА (ЧАСТ I) 19. март. 2019 г.

Какво представлява една молитва? - Тя е магично призоваване. Когато се молим интензивно, ние мислим, желаем и чувстваме. Това е дейност на цялостната човешка система и от тези три фактора се формира едно творение.
Мисленето, желанията и чувствата се активизират, издигат се от нашето кръвно същество и всичко това се запечатва чрез изречените думи. Това е творческото – да бъде, (Амин или Fiat), магичната молитва. Магичният зов се излъчва като сила, вибрация, творчески импулс, който се оформя според състоянието на молещия се и се насочва към област, напълно съответстваща на неговата същност. Земният човек в своята молитва може да повика и да получи отговор само от земните сили. Когато в своите желания и стремежи той се обръща към „Отец, Син и Светия Дух” и дава израз на своята загриженост с възклицанието „О Боже” или „Боже Господи”, тогава няма да му отвърне Божественият свят, а само богът на този земен свят, защото като земна личност молещият се е свързан с него и може да получи отговор само от него...

Приятели, заповядайте на осмата ни беседа от цикъла ” Универсалното учение – Път на себепознание и познание за света”, която ще се проведе на 19-ти март (вторник) 2019 г. от 19.00 часа, в зала „ЕСЕНС”, гр. София, ул. „6-ти септември” 37, /вътрешен двор/.

Свързани събития

05 март 2019 г. | ЕНДУРА - ФУНДАМЕНТАЛНАТА ПРОМЯНА 08 ноември 2022 г. | СКРИТИТЕ ПОСЛАНИЯ НА ВЪЛШЕБНИТЕ ПРИКАЗКИ 12 октомври 2022 г. | ДУШАТА – ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА

Адрес на събитието

СОФИЯ

гр. София, ул. "6 септември" № 37, зала "Есенс", от 19.00 ч.