ГОЛЕМИТЕ КОСМИЧЕСКИ ПРОМЕНИ - публична лекция в Сливен 26. септември. 2012 г.

Темата засяга въздействието на мощните божествени енергии върху нашия микрокосмос. Тези енергии пораждат абсолютна вяра и предлагат чудотворни възможности за съзидание. Това е един мистериен процес, чрез който по пътя на дълбоко осъзнаване и разбиране човек престава да паразитира и започва да отвръща на божествената любов. Крилатият израз от древността "вярата ти ще те спаси" е напълно истинен, тъй като вярата е тази, която отваря вратата към пътя на спасението.

Свързани статии

2012 - Космични преобразования в епохата на Водолея

Адрес на събитието

Сливен,

Клуб на дейците на културата,

сряда, 26.09.2012 от 18 часа

Галерия