2012 - Космични преобразования в епохата на Водолея Духовно значение на космичните изменения

Дълбоки изменения в космоса се предсказват за 2012 година. Те могат да бъдат придружени от геоложки, климатични и атмосферни последствия за Земята и човечеството. Но те имат и духовно значение за всички онези хора, които търсят духовния път и се насочват към нова цел в живота. Времената на криза предоставят също така и възможност да се реализира едно освобождаващо, по-високо развитие на съзнанието.

Космичната ситуация

Който се занимава с ключовата дума "2012", може да намери огромно количество информация по въпроса – от строго научна до силно спекулативна. Всеки трябва да се запита обаче, какво значение придава той самият на така предсказваните развития. И макар че всеки един човек ще бъде засегнат от бъдещите събития, изводите, които той ще направи за самия себе си, ще се определят изцяло от неговото настоящо състояние на съзнание. Ако съпоставим обаче космичните промени на тази определена година с по-широкия контекст на макрокосмичните събития изобщо, ще ни стане ясно, че моментната снимка "2012" е само един нищожен отрязък от един Универсален процес, който няма начало и край.

На границата

Промяната е характерна особеност на живота в ограничения свят на пространството и времето, причина за която е преходността, смъртта. Затова човечеството никога няма да успее окончателно и веднъж за завинаги да реализира "рая на земята".
От свой собствен опит познаваме закона за постоянните и неизбежни  промени. Това е едно непрекъснато движение на махалото между двата полюса, което не познава никога покой. Колелото на раждане и смърт се върти непрестанно между този свят и отвъдното.Човешкото същество е оставило зад гърба си безброй въплъщения, без да е постигнало безсмъртието.
Космичните преобразования, които се случват в наше време, също принадлежат към явленията, предизвикани от вездесъщия часовников механизъм на Вселената, който просто сега отново придвижва напред стрелките на еволюцията. И макар че животът създава по този начин нови и нови форми, той въпреки това не може да достигне до по-високото жизнено ниво на едно духовно съществуване. И така човешкият копнеж за безсмъртие, единство и любов остава отново неудовлетворен.
Има ли  изход от безкрайно въртящото се във времето колело? Как могат да се реализират новите ценности – съвършенство, вездесъщност и единство?

Повратна точка и едно ново начало

Усилващите се влияния на зодиакалния знак Водолей показват двоен ефект. От една страна те разрушават съществуващите социални и обществени структури и поставят традициите под въпрос. От друга страна те осигуряват на всичко, което се стреми към обновление, необходимата тласкаща сила. Който е готов да започне фундаментално обновяване на душата, духа и тялото, може да превърне  настоящата криза в шанс. Той е в състояние да разбере посланието на енергийните потоци на Водолея със своето съзнание и да реагира на него по подходящ начин. Това "просветлено" съзнание е най-добрата подготовка за  всички предстоящи събития.
При повечето хора преображението на Себето се основава на култивиране на физическите качества и на по-висше развитие на душата. Същността на моментното съзнание обаче остава недокосната. Всеки, който иска да постигне структурни промени в цялата си жизнена система, трябва да се свърже с  някоя свръхестествена сила. В тази връзка древните мъдреци ни насочват към духовния център на човека, който служи като отправна точка за всяка съществена промяна на Себето. Това ядро предоставя на разположение силата и "географската карта", от които човек има нужда по своя духовен път. Когато вътрешният извор в сърцето се разкрие, духовният поток започва да се излива.
Тази Жива вода съдържа целия строителен план, строителните материали и енергията за възраждането на Небесната личност. Това е безсмъртната душа-близнак, която спи във всеки човек. За смъртния човек тогава започва едно двойно съществуване. Той подчинява живота си на духовното ръководството на своя "невидим" близнак. Последният следва за определен период от време своя материален "брат". При смъртта техните пътища се разделят. Личността тръгва по пътя на всяко същество от плът. Духовният близнак на човека се извисява над земната сфера и може да влезе в Божествения свят по силата на сходните си с него вибрации. По този начин, въз основа на непреходността и на духовното ядро, може да се постигне едно ново качество. Сега „промяна” означава едно неограничено развитие, едно вечно пребъдване. Кръгът се превръща в спирала.

Една нова реалност

Независимо от космичните промени, човек може да постигне едно себепосвещение само тогава, когато земният му път на опитности го е довел до една определена граница. Поради тях в него узрява дълбокото прозрение, че той може да бъде помощник в раждането на своя духовен близнак. Тогава смъртната форма поема за последен път в поредицата от прераждания задачата на заместник. Тя предава щафетата на живота по-нататък на своя близнак със съзнанието, че е изпълнила по този начин смисъла и целта на своя живот на Земята.
Един такъв човек е подготвен за кризите във външните събития, независимо от какъв вид са те. Той гледа на себе си като на част от Творението, обгърнат и закрилян от духовните сили. Той е уловил шанса за трансформация на своето собствено същество. Пътуването към Първоначалния му божествен произход може да започне.

Галерия

Свързани статии

Христос и Новата атмосферна сила

Христос и Новата атмосферна сила

Универсалното учение винаги е представяло Христос като първообраз на съвършеното, духовно човешко същество, кой­то чрез смирение премахва разделението между двата свята в себе си. Той създава атмосферен пласт, поле на нови, чисти духовни жизнени сили, „информационна матрица", която като светлина...
Влиянията на Мистерийните планети

Влиянията на Мистерийните планети

Ерата на Водолея  е подготвила за Земята и нейните обитатели напълно нови възможности. Влиянията на мистерийните  планети Уран, Нептун и Плутон вече си проправят път.
Сърдечният пулс на Земята

Сърдечният пулс на Земята

Космичните лъчения и вибрации влияят върху живота на Земята.  Хората също  реагират на тях и "танцуват" под техния ритъм. Но в последно време настъпват структурни промени – с огромни последици за човека и Земята...