ЧЕТВЪРТОТО ИЗМЕРЕНИЕ - публична лекция в Сливен 17. октомври. 2012 г.

Задачата на земната личност, като временно явление, е  да освободи своята душа, своя микрокосмос. За това е нужно едно ново виждане. То е свързано с влизането в чистата етерна сфера на Живото магнитно тяло и развитието на интуицията. Катароза де Петри насочва вниманието ни върху това, как можем да осъществим този процес - чрез изявата на седемте лъча на Седморния дух.

 

Свързани събития

26 септември 2012 г. | Сливен ГОЛЕМИТЕ КОСМИЧЕСКИ ПРОМЕНИ - публична лекция в Сливен

Адрес на събитието

Сливен

Клуб на дейците на културата

сряда, 17.10.2012 от 18 часа

Галерия