ИСТИНСКАТА МОЛИТВА. СИЛИ НА ЗАБЛУДАТА И ПЪТЯТ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО 17. декември. 2019 г.

Молитвата е един магичен повик! Той е дейност на цялата човешка система. Чрез молитвата ние пожелаваме нещо, което смятаме за разумно и искаме да го осъществим. Тази тройна дейност се основава на кръвната ни същност и се запечатва чрез изречената дума.

Поради ограниченото си съзнание човек използва молитвата за чисто земни и преходни цели. Първоначалната освобождаваща молитва, свещената мантра, се е превърнала в практика на себеутвърждаващия, егоцентричен живот.

    Молитвата винаги бива чута – отговорът е абсолютно сигурен. Но този отговор не винаги съответства на нашите първоначални намерения, а на действителното ни състояние. Защото магичният повик се насочва като сила и вибрация към астралната област, която отговаря на неговата същност и извиканите от тази област сили се насочват обратно към молещия се.

Затова, когато природният човек се моли, на тази молитва винаги ще отговоря господарят на земния свят. Защото Бог не е слуга на преходността и на нашето его-съзнание. И какъвто и да е резултатът от една такава молитва, връзката с бога на този свят ще става още по-здрава.
    Опасността, свързана с това, е много по-голяма, отколкото незнаещият човек може да си представи. Защото, когато хората продължително и интензивно поддържат мисли и представи, тези представи закономерно се превръщат в интелигентни и егоистични сили. По този начин, от поведението и излъчването на човешките микрокосмоси се е образувал един колективен силов облак, който обгръща земното кълбо. Той е зареден с цялата човешка илюзия и представите на земния човек. Това е богът на този свят!
На тези сили се моли човекът. Те от своя страна отговарят не само на неговите егоистични желания, но го принуждават да се моли заради собственото си съществуване. И дори когато молитвата се произнася по навик, тя поддържа бога на този свят и с това – падналата земна природа.

За ученика на една Духовна школа молитвата е жизнено поведение, свързано на първо място с осъществяване на новораждането на Новия човек. Неговата молитва е “ежедневното умиране” на апостол Павел, Ендура на катарите.
    Ученикът се отказва от всички, произлизащи от аз-съзнанието и насочени към този свят желания, защото знае, че чрез тях се свързва с бога на този свят, от който всъщност желае постепенно да се освободи. Разбирайки ясно тази ситуация, ученикът се отказва от всички практики, методи и упражнения, които досега може би е изпълнявал с вяра. Той се отрича от тези „помощни средства” и се доверява изцяло на Гносиса. Това е неговата молитва!
Едва когато застане на Пътя на завръщането към Божествения си произход, ученикът има право да произнесе молитва. Тогава самото му поведение, изцяло насочено към Бащата, към Божествената първопричина, е неговата молитва.

    Приятели, нашата пета беседа от цикъла за Универсалното учение на розенкройцерите ще се проведе на 17 декември, вторник, от 19.00 часа, в зала „ЕСЕНС”, гр. София, ул. „6-ти септември” 37, /вътрешен двор/.

Свързани събития

03 декември 2019 г. | ФУНДАМЕНТАЛНАТА ПРОМЯНА. ЕНДУРА. ТРАНСФИГУРАЦИЯ. 10 декември 2019 г. | СЪЗНАНИЕТО – ТВОРЕЦ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА. РОЛЯТА НА ОСЪЗНАВАНЕТО ЗА ДУХОВНОТО ИЗРАСТВАНЕ.

Адрес на събитието

СОФИЯ

гр. София, ул. "6 септември" № 37, зала "Есенс", от 19:00 ч. /вътрешен двор/