СЪЗНАНИЕТО – ТВОРЕЦ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА. РОЛЯТА НА ОСЪЗНАВАНЕТО ЗА ДУХОВНОТО ИЗРАСТВАНЕ. 10. декември. 2019 г.

Промяна на съзнанието – само тя има значение за духовното израстване. Нито чистотата на телата, нито повишаване на вибрациите, нито енергийните техники са достатъчни по Пътя към свързването с Духа. Съзнанието създава действителността.

Флуидът на съзнанието е аспектът на душата, който я свързва с Духа и всичко, което може да бъде наречено „духовно“. Можем ли да променим душата, можем ли да осъществим връзката с Духа, как да постигнем ново съзнание?

    За да получите отговор на тези въпроси, заповядайте на презентация и разговор по темата:
СЪЗНАНИЕТО – ТВОРЕЦ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА. РОЛЯТА НА ОСЪЗНАВАНЕТО ЗА ДУХОВНОТО ИЗРАСТВАНЕ.

Заповядайте на 10 декември от 19 ч. на адрес:
гр. София, ул. 6-ти Септември 37 (вътрешен двор), зала Есенс.


Вход свободен!

Свързани събития

03 декември 2019 г. | ФУНДАМЕНТАЛНАТА ПРОМЯНА. ЕНДУРА. ТРАНСФИГУРАЦИЯ. 17 декември 2019 г. | ИСТИНСКАТА МОЛИТВА. СИЛИ НА ЗАБЛУДАТА И ПЪТЯТ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО

Адрес на събитието

СОФИЯ

гр. София, ул. "6 септември" № 37, зала "Есенс", от 19:00 ч. /вътрешен двор/