ФИЛОСОФИЯТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ РОЗЕНКРОЙЦЕРИ цикъл беседи в град Шумен, 03. октомври - 21. ноември. 2012 г.

Цикъл от 7 лекции - беседи, "Философия на съвременните розенкройцери", с начало - 19.00 ч. на 03.10.2012 г., Сряда и продължение - всяка следваща Сряда.
Място - хотел "Контеса" (ул. "Черноризен Храбър" 4), конферентна зала.

Свързани статии

Учение и цел ИНФОРМАЦИОНЕН КУРС

Адрес на събитието

Шумен

хотел "Контеса" (ул. "Черноризен Храбър" 4), конферентна зала, 19:00