ИНФОРМАЦИОНЕН КУРС в град Пловдив Цикъл беседи относно Универсалното учение и Пътят на розенкройцерите, 17. октомври - 28. ноември. 2012 г.

Цикъл от 7 беседи относно Универсалното учение и Пътят на розенкройцерите.

Начало 17. октомври, сряда, от 18,30 часа в клуба на бул."Васил Априлов", 39, вход свободен. Лекциите се провеждат всяка сряда до 28. ноември, включително.

  1. Божественото ядро в човека
  2. Земното и Божественото жизнено поле
  3. Човекът като микрокосмос
  4. Фундаменталната промяна и процесът на трасфигурация
  5. Пътят на совобождение
  6. Универсалното учение
  7. Практически аспекти на Духовния път

Свързани статии

Учение и цел ИНФОРМАЦИОНЕН КУРС

Адрес на събитието

ул. Волга № 47,

център Лекториум Розикруцианум - Пловдив

Подробно за центъра