ЧОВЕКЪТ - ЕДНА НЕПОЗНАТА ВСЕЛЕНА Според Универсалното учение човекът е нещо много повече от това, което виждаме с очите си., 29. май. 2021 г.

„...Човече, осъзнай напълно своето благородство и достойнство, защо си наречен микрокосмос и колко далеч се простира познанието ти за Природата...“

„Вие наричате в своята доктрина човешкото същество микрокосмос. Това наименование е правилно, но в своята доктрина вие го оставяте без смисъл, а обясненията ви са погрешни и тъмни. Чуйте сега какво разбираме ние под микрокосмос:

Както небето представлява една затворена тоталност, с всяка небесна твърд в него и всички констелации, без изключение, така и човешкото същество в себе си и за себе си представлява една величествена констелация. Както небесният свод е самият себе си и не е управляван от някого, така и човешкото небе, също толкова малко е управлявано от някой друг. Затова и то е едно могъщо небе, без предели, от самосебе си.
...
Обърнете внимание обаче, че има два типа творения – първо, небето и земята и, второ, човешкото същество.
...
Човешкото същество лесно би могло да бъде опознато, но единствено въз основата на макрокосмичната, универсална цялост, а не като отделност. Това познание за съответствието с цялото е първично и усъвършенства лекаря. Ако той познава света, като следствие ще познава и човека, а тези двете съставят една универсална цялост, а не два отделни свята.

Това е потвърдено от моя опит.“
Парацелз из „Paramirum“

Заповядайте на 29-ти май (събота) 2021 г. от 10:00 ч.
в конферентната зала на МОЛ Габрово
бул. "Васил Априлов" № 40, ет. 5.

Вход свободен
Свързани събития

18 юни 2023 г. | Русе ЧОВЕКЪТ - ЕДНА НЕПОЗНАТА ВСЕЛЕНА 17 юни 2023 г. | Велико Търново ЧОВЕКЪТ - ЕДНА НЕПОЗНАТА ВСЕЛЕНА 05 март 2023 г. | Разград МИСЛЕНЕ И ЗДРАВЕ В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ

Адрес на събитието

Габрово

Конферентна зала на МОЛ Габрово, бул. "Васил Априлов" № 40, ет. 5, от 10:00 ч.