ЧОВЕКЪТ - ЕДНА НЕПОЗНАТА ВСЕЛЕНА Според Универсалното учение човекът е нещо много повече от това, което виждаме с очите си., 18. юни. 2023 г.

„...Човече, осъзнай напълно своето благородство и достойнство, защо си наречен микрокосмос и колко далеч се простира познанието ти за Природата...“

Обикновено под понятието "човек" хората разбират физическото тяло, което е обитавано и се оживява от душата. Но според Универсалното учение човекът е нещо много по-сложно. Той е един микрокосмос, който представлява едно кълбо с радиус 8-9 метра. Този микрокосмос, тази малка вселена има сложно устройство. В математическия център на микрокосмоса се намира ядрото, Духовната искра. Тя е частица от Духа, единственото, което е останало от първоначалния божествен човек. Тя е безсмъртна и в нея се съдържа божествения план. Около нея в началото на времената е бил сътворен микрокосмосът. Пространствено Духовната искра се намира в горната дясна камера на сърцето на материалното тяло. Но тя е от друго измерение.

Заповядайте на 18-ти юни от 10 часа
в Русе, ул. "Пирот" № 5, 2 етаж (конферентната зала на хотел "Сплендит")

Вход свободен
Свързани събития

02 март | Варна ЧОВЕКЪТ - ЕДНА НЕПОЗНАТА ВСЕЛЕНА 02 март | Добрич ЧОВЕКЪТ - ЕДНА НЕПОЗНАТА ВСЕЛЕНА

Адрес на събитието

Русе

конферентната зала на хотел "Сплендит", ул. "Пирот" № 5, 2 етаж, от 10 ч.