МИСЛЕНЕ И ЗДРАВЕ В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ Презентация, 25. март. 2023 г.

За земния човек здравето винаги е било от значение. Какво ли не прави, за да бъде здрав. За негово съжаление обаче, накрая пак умира. Какъв смисъл имат тези усилия?

Защо трябва да сме здрави?
Как мисленето и душата ни влияят на тялото ни?

В ерата на Водолея космическите излъчванията стават все по-силни и стимулират развитието на определени качества:
   • промяна на съзнанието
   • дематериализация
   • откритост и прозрачност
   • братство и равенство
   • автономия (неприемане на авторитети)

Но това ще се случи само ако реагираме позитивно на тези излъчвания. Иначе ще възникнат болести, които човечеството още не познава.

Заповядайте на 25-ти март (събота) 2023 г. от 13:00 часа в Търговски център Макси (Maxi Trade Center), ул. „Цар Борис III“ №12, ет. 4, зала 4.
Вход свободен

Свързани събития

04 март 2023 г. | Велико Търново МИСЛЕНЕ И ЗДРАВЕ В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ 23 април 2023 г. | Плевен СЯНКАТА В НАС

Адрес на събитието

Плевен,

търговски център Макси (Maxi Trade Center), ул. „Цар Борис 3“, № 12, зала 4, етаж 4, от 13:00 ч.,