МЪДРОСТТА НА ХЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ - ПИМАНДЪР КАТО ВОДАЧ Трета лекция от цикъла “МЪДРОСТТА НА ХЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ”, 25. ноември. 2023 г.

Хермес, който се е свързал с Гносиса, живее във и от Гносиса. Ето защо за него се казва, че “телесните му сетива са заспали” - природната душа, природното съзнание, което го е одушевявало преди, заспива. То се е оттеглило. Изявява се новото съзнание. И с това ново съзнание Хермес “размишлява върху съществените неща” и се издига в своята “сърдечна душа”. Думата “сърдечна душа” насочва към едно чисто и подготвено състояние на сърцето, което се е отворило за гностичното докосване. ...

Така той среща своя Пимандър, своя изгубен Дух. ...
Когато в човека се събуди Духът, Божието познание ще му се изяви. ...

Заповядайте на третата ни лекция от цикъла "МЪДРОСТТА НА ХЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ", озаглавена "3. ПИМАНДЪР КАТО ВОДАЧ", която ще се проведе на 25-ти НОЕМВРИ 2023 г. от 12:00 ч. в Народно читалище ”ФАР 1946” ул. "Странджа" № 20
Вход свободен

Свързани събития

04 ноември 2023 г. | Бургас МЪДРОСТТА НА ХЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ - СМАРАГДЕНАТА ПЛОЧА

Адрес на събитието

Бургас

Народно читалище ”ФАР 1946” ул. "Странджа" № 20, от 12:00 ч.