Зовът на Розенкройцерското Братство днес

Хората, които се интересуват от езотерика, скоро откриват, че в целия космос се води една ужасна и свръхчовешка борба между силите на доброто и злото. Ужасяващият драматизъм на тази вечна борба между негативното и позитивното, между доброто и злото можем да открием и в старите митове и легенди, достигнали до нас от началото на времената.
    В тази борба ние играем своя собствена роля; ние участваме в тези природно необходими пречистващи процеси. Чрез тази борба ние си проправяме път към победата. Една  част от нея се разиграва между раждането и смъртта. Земята е съдът за претопяване, в който всички ние сме хвърлени, за да може златото на Духа да се освободи от нисшето и да трансмутира в душевно злато.
    В тази борба всички са призвани към един избор. Ще се присъедините ли към войнствата на бялата Светлина? Или желаете да принадлежите към черното Братство?
    Но предварително е определено, кой от двата лагера ще победи. Накрая бялата Светлина ще триумфира с абсолютна победа. Сега най-важното е победата да се спечели във възможно най-кратък срок. Въпросът е: Как можем да постигнем тази цел по възможно най-бърз начин?
    Това зависи от голямата маса на средната класа. Тя все още притежава твърде слаба разграничителна способност, твърде малка динамична енергия и необикновено силен консерватизъм. Следователно това е масата от неосъзнати хора, която поддържа черното Братство(* т.е. най-често неосъзнато). Затова в Библията намираме едно място, където Исус с въздишка казва: “Моят народ загива, защото му липсва познание”. Преди черният враг окончателно да бъде победен, масата трябва да бъде освободена от своята несъзнателност и да бъде подготвена за един позитивен избор, за един избор, който Братството на Светлината изчаква с голямо спокойствие.
...
    Така ние ви конфронтираме с нашата работа, с нашата борба, с Братството на Розата и Кръста и неговото дело в епохата на Водолея, с единия свещен метод, с пожара на любовта, който бушува в целия свят за унищожението на нисшето.
Това е зовът на Розенкройцерското Братство, зовът на Братството на бялата Светлина, което ние желаем да ви предадем. Ние не провъзгласяваме нови неща, не предявяваме ни най-малки претенции да събуждаме интереса ви за нещо ултрамодерно; ние желаем само да ви кажем, че Братството на Светлината работи за човечеството още от зората на времената....
    Светлинното Братство на Запада, за което говорим, предвожда всички развития в света, и дейността му ясно се доказва в съвременната световна история. Някои предполагат, че западната езотерика е растение, което е пренесено от чужди земи. Действително са правени, а и сега също продължават да се правят опити, чрез които с повече или по-малко успех да се посаждат тук, на Запад, растения от чужди земи. Ние познаваме теософския будизъм, опасните йога упражнения на учението Мазда и ориенталския магичен хуманизъм на суфите. Но ние сме убедени, че с времето всички тези внесени отвън учения ще изчезнат.
    Западът копнее и се нуждае от нещо друго. Не може ново вино да се налива в стари мехове. Западът притежава своя езотерика, своя християнска езотерика. Висшите ценности, създавани векове наред бяха събрани и обновени в Християнството. Затова и езотериката на Запада поставя едно съвсем друго изискване. Тя посочва абсолютната необходимост от религията като дело, учи на един християнски реализъм, но не само индивидуално, а и като общност.
    Индивидът не може да се отдели от общността. Азът и общността са едно единство. Както позитивното и негативното се обединяват и сливат, за да възникне от тях Новото, така и ние трябва да търсим индивидуалното обновление, при което всеки един се жертва за другия. Може би във връзка с това ще разберете основния проблем на нашето време. Хората не желаят да се ангажират с тези неща, защото се вкопчват в егото и неговите претенции.
    Ние и сега не провъзгласяваме нещо ново. В Библията ще откриете закона на любовта към ближния приложена на практика. Практическото Християнство означава световна революция, един нов Йерусалим, не на небето, а тук. Затова ние не търсим йогическо жизнено поведение на базата на бягство от света или насилствено лечение чрез упражнения и аскетизъм, при което светът си остава такъв, какъвто си е. Ние не желаем показен хуманизъм, назидателни речи и акции за събиране на помощи. Това не върви на Запад! Ние желаем да осветим света, да го хуманизираме, и то чрез едната необходима дейност, която почива на живото Християнство. Ние не желаем да спасим привидната илюзия чрез внос на учения от Изтока.
    И при всичката критика, отправена към източното езичество, може да се каже, че почти всичко, което Западът е постигнал като хуманизъм, идеализъм и религия не е нищо друго освен източното жизнено поведение. Сами можете да проверите това и ще се убедите.
    Но всичко това не върви на Запад. Това е драматизмът на нашето време. Западният човек е по-материалистичен, по-индивидуализиран от източния. Ако при това той се придържа към източните процеси на развитие, които имат за цел да отведат човека още по-дълбоко в материята, последиците от това ще бъдат абсолютно унищожение.
    За да предотврати или да се противопостави на това унищожение колкото се може повече, дойде новата религия, Християнството, религията на западния човек. Тази религия и нейните ценности, които бъдат полезни и за едно по-късно развитие, трябва да получат власт над човечеството, за да има по-нататъшен напредък. Християнството не ни учи да се наслаждаваме на по-висшите светове или да престояваме в отвъдната сфера, а на действителна любов към ближния. Всички сили, всички динамични енергии трябва да бъдат впрегнати, за да се върне дори и една изгубена овца в стадото.
    Живото християнство насочва вашето внимание към действителността и изисква от вас собствена революция, това означава, цялостна промяна на жизненото ви поведение чрез практикуване на Християнството. Който осъществи тази промяна, доказва, че е изцяло освободен от влиянието на изтока и че следва напълно съзнателно жизненото си предопределение.
    Ако човечеството продължава да се противопоставя на развитието на силите на Водолея, които проникват все по-интензивно в атмосферата, последиците ще бъдат ужасни. Ако ние взаимно се доведем до осъзнаване, ако разберем нашето европейско предопределение, ако познаем нещо от Христовите намерения и притежаваме необходимата закваска, а именно една искра от истинската любов и приятелство, ако можем да пробудим масите за действие, тогава ужасът може да отмине човечеството.
    Изискването е: всичко или нищо, абсолютно, фундаментално жизнено обновление според правилата на Християнството, т.е. прекратяване на егоцентричния и насочен към земята начин на живот. Ако това фундаментално жизнено обновление, това евангелско новораждане от Вода и Дух не се осъществи от достатъчно голям брой хора, тогава корекцията, която започва да се осъществява по Божия Воля чрез една космическа, атмосферна и духовна революция, ще връхлети с неустоима сила върху света.
    Но дори и това да се случи, Братството на Светлината, подтиквано от силата на любовта, ще се опита да спаси колкото се може повече хора от апокалипсиса, който ще бъде предизвикан от безбожния живот на човечеството.
Така вие откривате какво желаят и възнамеряват Розенкройцерите, с какви сили е свързано движението на Водолея, какво ни подтиква да вървим по пътя на осъществяването.

Христос е истинският носител на Светлината!

От въведението към “Езотеричен анализ на Фама Фратернитатис на Розенкройцерското Братство”(“Зовът на Розенкройцерското Братство”) от Ян ван Райкенборг

Интернационална школа на Златния Розенкройц
Добави коментар

Абонирайте се за месечния бюлетин на Лекториум Розикруцианум!

Галерия

Свързани статии

Защо съм розенкройцер?

Защо съм розенкройцер?

Темата на това изказване ми е много скъпа. Искам подробно да ви обясня защо наричам себе си розенкройцер. Това, което имам предвид е, че розенкройцер не се става само чрез встъпване в Западна мистерийна школа или чрез членство в Лекториум Розикруцианум. Розенкройцер се става ...

Кой е Християн Розенкройц ?

Кой е Християн Розенкройц ?

Християн Розенкройц принадлежи към мистериозните образи в историята на Европейското духовно развитие. Каква мистерия се крие зад това име?

Ако днес попитате: „Кой е Християн Розенкройц?”, тогава неизбежно си задавате и въпросите:
„Съществувал ли е наистина този човек?” и „Кои са розенкройцерите?”
400 години Розенкройцерско Братство

400 години Розенкройцерско Братство

През 1614 година, точно преди 400 години, във времето на голяма криза, на борба между реформация и антиреформация, която доведе до опустошителната трийсетгодишна война, прозвуча зовът на розенкройцерите.
Християнството на Розенкройцерите

Християнството на Розенкройцерите

„Но за да узнае и всеки християнин, каква е вярата ни и що за хора сме ние, трябва да кажем, че ние изповядваме вярата си в Исус Христос ...
(Зовът на Розенкройцерското Братство, гл. 28)