ФИЛОСОФИЯТА И ПЪТЯТ НА ДУХОВНАТА ШКОЛА НА ЗЛАТНИЯ РОЗЕНКРОЙЦ Поредица от публични срещи за по-задълбочено запознаване с философията на съвременната Духовна школа на Златния Розенкройц, 14. май. 2015 г.






Регионалният център на Лекториум Розикруцианум - Интернационалната школа на Златния Розенкройц - гр.Бургас организира публични срещи в своя градски център за запознаване с философията на школата.

Темата на поредната ни среща на 14-ти май 2015 от 18:30 ч."Някои последици по Пътя - Ендура"
Какво представлява мистерията на ендура, толкова погрешно разбирана от по-голямата част от хората?
Заповядайте.

Вход свободен.

Следващи срещи:
21-ти май "Истинската молитва. Трансфигурацията (част І)"
28-ми май "Алхимичният процес. Трансфигурацията (част ІІ)"

Свързани статии

400 години Розенкройцерско Братство Зовът на Розенкройцерското Братство днес

Адрес на събитието

к-с „Славейков”, ул. „Стефан Стамболов” No. 92, ет.2,

център Лекториум Розикруцианум - Бургас

Подробно за центъра