АЛХИМИЧНИЯТ ПРОЦЕС. ТРАНСФИГУРАЦИЯТА (ЧАСТ II) Лекция № 9, 02. април. 2019 г.

Нашата прекрасна планета, от която познаваме само малка част, се управлява от Божествена алхимична формула, създадена от Божествения Дух за осъществяване на първоначалната пра-идея. Божественият Дух, наричан от посветените „Великото Дихание, действа във „Водата” на вечната прасубстанция, изпълваща безкрайното интеркосмично пространство И всички представими и непредставими елементи, вещества и сили се намират потенциално в тази прасубстанция. Формулата на Духа, лежаща в основата на живота на нашата планета, има за цел възстановяване на първоначалната, Божествената душа. Тази душа е изявяващият се в прасубстанцията Духовен принцип. Тя е носителят на Светлината, на съзнанието, което познава Духа и му сътрудничи творчески. Всички сили в универсалното пространство на прасубстанцията имат за задача да възродят този носител на Светлината.
   Когато първоначалната душа отново се събуди за живот, Духът и всички сили на прасубстанцията могат да станат съзнателни в нея. Тогава душата дава възможност на Духа и на тези сили да се изявяват творчески в нея....

Приятели, заповядайте на деветата ни беседа от цикъла ” Универсалното учение – Път на себепознание и познание за света”, която ще се проведе на 2-ри април (вторник) 2019 г. от 19.00 часа, в зала „ЕСЕНС”, гр. София, ул. „6-ти септември” 37, /вътрешен двор/.

Свързани събития

16 април 2019 г. | СПИРИТИЗЪМ И КОСМИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ 30 април 2019 г. | УНИВЕРСАЛНОТО УЧЕНИЕ. БИБЛИЯТА.

Адрес на събитието

СОФИЯ

гр. София, ул. "6 септември" № 37, зала "Есенс", от 19.00 ч.