СПИРИТИЗЪМ И КОСМИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ Лекция № 10, 16. април. 2019 г.

Спиритизмът е феномен, засягащ всички, и ние участваме в него и без да присъстваме на спиритически сеанси.
   Цялостният ни живот, както чисто биологичният, така и на чувствата и мислите, се осъществява чрез процес на обмяна на етери. Но етерите, също подлежат на разлагане след смъртта. Когато земната привързаност е слаба, процесът на етерното разлагане след смъртта не среща голяма съпротива. Но ако някой, по силата на природата си, не може да се откаже от земната си свързаност, той ще се старае да удължи престоя си в преходната сфера. Ще се опитва да компенсира естествената загуба на етери, чрез набавяне от живите хора. Това са причините за истинския спиритизъм.
   Спиритизмът функционира с помощта на медиум (посредник). Но ние притежаваме медиум в себе си и той е нашето “висше аз”, нашето аурично лъчево поле, в което отвъдните духове могат да четат като в отворена книга. Затова те ни манипулират лесно за производство на необходимите им етери.
Как можем да освободим себе си и човечеството от този медиумизъм? - Ян ван Райкенборг пише: “Освобождение е възможно само чрез съзнателен обрат и съзнателна промяна на живота! Това трябва да стане отдолу нагоре! Това е освобождение чрез себеизграждане, което води до пълна промяна на кръвта, и влиянието на ауричното ни същество отслабва. Тогава в Христовото излъчване вашата кръв се променя и вие отново сте в състояние да вървите по така необходимия за вас Път...

Приятели, заповядайте на десетата ни беседа от цикъла ” Универсалното учение – Път на себепознание и познание за света”, която ще се проведе на 16-ти април (вторник) 2019 г. от 19.00 часа, в зала „ЕСЕНС”, гр. София, ул. „6-ти септември” 37, /вътрешен двор/.

Свързани събития

02 април 2019 г. | АЛХИМИЧНИЯТ ПРОЦЕС. ТРАНСФИГУРАЦИЯТА (ЧАСТ II) 30 април 2019 г. | УНИВЕРСАЛНОТО УЧЕНИЕ. БИБЛИЯТА.

Адрес на събитието

СОФИЯ

гр. София, ул. "6 септември" № 37, зала "Есенс", от 19.00 ч.