ИДВАЩИЯТ ДЕН - публична лекция в Сливен 12. декември. 2012 г.

В лекцията Ян ван Райкенборг ни разкрива пътя, по който днешният човек трябва да поеме. Това не е скок в безпространственото и непознатото, а път, който ще прекрати смъртта, нещастието и болестите и ще дари мир на всяко човешко същество. Това за което мнозина са мечтали, днес може да стане реалност. Почукайте и Божествените двери ще се отворят пред вас...

Времето е дошло.

Свързани събития

26 септември 2012 г. | Сливен ГОЛЕМИТЕ КОСМИЧЕСКИ ПРОМЕНИ - публична лекция в Сливен 17 октомври 2012 г. | Сливен ЧЕТВЪРТОТО ИЗМЕРЕНИЕ - публична лекция в Сливен 07 ноември 2012 г. | Сливен СТРАХЪТ - публична лекция в Сливен

Адрес на събитието

Сливен

Клуб на дейците на културата

сряда, 12.12.2012 от 18 часа

Галерия